Добре дошли!


Стоматологични
материали
Инструменти

Ендодонтски
инструменти

Помощно
оборудване и
консумативи

Борери

Защитни очила
и шлемове

Апаратура
   

АПАРАТУРА

 

Директен внос от "BIEN-AIR" - Швейцария:

Директен внос от "DCI" - САЩ:
 

Резервни крушки


 

   
 
 
  © Copyright 2007 Vigotek. All Rights Reserved. Design by 3Ton