Добре дошли!


Стоматологични
материали
Инструменти

Ендодонтски
инструменти

Помощно
оборудване и
консумативи

Борери

Защитни очила
и шлемове

Апаратура
 


Ценова листа

Наименование

 
  ФОТОКОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ Цена лв.
  Комплекти:  
     
1. Filtek Z-250 / 4 x 4 г / - A2, A3, A3,5, B2 + бонд и ецващ гел - 3M ESPE 275.00
2. Filtek Z-250 / 8 x 4 г / - 8 шприци + бонд и ецващ гел - 3M ESPE 450.00
3. Gradia Direct / 7 x 4 г / - А2, А3, А3,5, АО3, СТ, CV, PA2 - GC, Япония 415.00
4. Charisma / 8 х 4 г / - Хераус Кулцер, Германия + 2 бр. шприци бонус 350.00
5. Charisma Opal / 8 х 4 г / - субмикронен хибриден фотокомпозит - Хераус Кулцер, Германия + 2 бр. шприци бонус 370.00
6. Pekalite / 4 х 4 г / - А2, А3, А3,5, В2 - Хераус Кулцер, Германия 85.00
7. Te-Econom Plus / 4 х 4 г / - А2, А3, А3,5, В2 - Ивоклар Вивадент, Лихтенщайн 120.00
8. Competence universal / 4 x 4,5 г / - А2, А3, А3,5, В2 - W+P Dental, Германия  120.00
     
  Шприци:  
     
1. Шприца Filtek Z-250 - 4 г, 3М ESPE 62.00
2. Шприца Gradia Direct - 4 г, GC, Япония 62.00
3. Шприца Charisma - 4 г, Хераус Кулцер, Германия  45.00
4. Шприца Te-Econom Plus - 4 г, Ивоклар Вивадент, Лихтенщайн 28.00
5. Шприца Competence universal - 4,5 г, W+P Dental, Германия 26.00
6. Шприца Gradia Direct Flo - течен композит - 1,5 г, GC, Япония 36.00
7. Шприца Gradia Direct LoFlo - течен композит - 1,5 г, GC, Япония 36.00
8. Шприца Competence universal - течен композит - 1 ml, W+P Dental, Германия 18.00
     
  СВЪРЗВАЩИ АДХЕЗИВНИ СИСТЕМИ   
     
1. C-Bond Self Etch - 5 мл, W+P Dental, Германия 36.00
2. C-Bond - 5 мл, W+P Dental, Германия 19.00
3. C-Bond - 10 мл, W+P Dental, Германия 34.00
4. Ечинг гел - 10 мл, Cerkamed, Полша 10.00
  ХИМИОПОЛИМЕРИ  
     
1. Charisma 12 г + 12 г, Хераус Кулцер, Германия 65.00
2. Basic 14 г + 14 г, Франция 52.00
3. Alphadent 14 г + 14 г, САЩ 52.00
4. Compolux 14 г + 14 г, Септодонт, Франция 83.00
5. Евикрол оригинал - Спофа Дентал, Чехия 38.00
  ЦИНК-ФОСФАТНИ ЦИМЕНТИ  
     
1. Адхезор - 80 г прах + 55 мл течност, Спофа Дентал, Чехия 15.00
2. Адхезор файн - 80 г прах + 55 мл течност, Спофа Дентал, Чехия 18.00
3. Харвард цимент - 100 г прах + 40 мл течност, Германия 50.00
4. Харвард цимент - 35 г прах + 15 мл течност, Германия 24.00
     
  КАРБОКСИЛАТНИ ЦИМЕНТИ  
     
1.  Адхезор карбофайн - 80 г прах + 55 мл течност, Спофа Дентал, Чехия 19.00
2. Poly-carboxylate - 60 г прах + 40 мл течност - поликарбоксилатен цимент за  
   залепване на мостове и коронки, W+P Dental, Германия 38.00
     
  ГЛАС-ЙОНОМЕРНИ ЦИМЕНТИ  
     
1. Securafix - 24 г прах + 10 г течност - ГЙЦ за залепване на мостове, коронки, щифтове и др., W+P Dental, Германия 48.00
2. Securacem - 15 г прах + 10 г течност - ГЙЦ за подложки, W+P Dental, Германия 46.00
3. Silvercem - 12 г прах + 7 г течност - ГЙЦ за обтурации и изграждане, усилен със сребърни йони, W+P Dental, Германия 68.00
4. Securafil - 15 г прах + 10 г течност - ГЙЦ за обтурации, W+P Dental, Германия 46.00
5. Securafil LC - глас-йономерен фотополимерен цимент за обтурации, W+P Dental, Германия 54.00
6. Ketac Cem - 33 г прах + 12 мл течност - ГЙЦ за залепване на мостове и коронки, 3М ЕСПЕ 72.00
7. Кetac Molar Easymix - 12,5 г прах + 8,5 мл течност - ГЙЦ за изграждане и подложки, 3М ЕСПЕ 72.00
8. Fuji Plus - 35 г прах + 20 мл течност - ГЙЦ за залепване на мостове и коронки, модифициран със смола, GC, Япония 185.00
9. Stiodent - 10 г прах - ГЙЦ за запълване на канали, Русия  12.00
     
  ПОДЛОЖКИ , СИЛАНТИ И КАЛЦИЕВО-ХИДРОКСИДНИ МАТЕРИАЛИ  
     
1. MTA+ - 3 х 0,14 г + 1 мл течност - ендодонтски цимент, Cerkamed, Полша 24.00
2. Glass liner - глас-йономерна фотополимерна подложка - 2 мл шприца, W+P Dental, Германия 26.00
3. Calcident LC - 2 мл шприца - фотополимерна подложка с калциев хидроксид - W+P Dental, Германия  32.00
4. Калцелайт - 1,5 г шприца - еднокомпонентна калциева фотоподложка, Русия 12.00
5. Изолайн - 2 г шприца - еднокопонентна компомерна фотоподложка с термоизолиращи свойства, Русия  26.00
6. Калцесийл - база 5 г + катализатор 3 г - двукомпонентна калциева подложка  
   за пряко и непряко покритие на пулпата. За лечения на пулпити. Русия 15.00
7. Biopulp - 10 г прах - за реминализация на дентина; за лечение на пулпити; за временно  
   запълване на канала; постоянно запълване на канала на млечни зъби; Полша 15.00
8. Дикал - 13 г база + 11 г катализатор, Дентсплай ДеТрей, Германия 45.00
9. Calcipast - 2,1 г - калциев хидрокис, Полша 14.00
10. Calcipast+I - 2,1 г - калциев хидрокис с йодоформ, Полша 14.00
11. Calcipast+I Forte - 2,1 г - калциев хидрокис с йодоформ и с хлорфенол, Полша 22.00
12. Biner LC - Ca(OH) паста - фото - 2 шприци x 2 г - Меta-Biomed, Корея 24.00
13. Calcidor - 13 г база + 11 г катализатор, Dorident, Австрия 22.00
14. Hydrocal - 10 г прах - калциев-хидроксид, Полша 8.00
15. Apex - 100 г течност - воден разтвор на калциев хидроксид. Полша 14.00
16. Fisseal - силант фото, с флуорид - 2 мл шприца, W+P Dental, Германия 24.00
17. Фисулайт - силант фото, с флуорид - 2 шприци х 2 мл + ечинг гел, Русия 30.00
     
  МАТЕРИАЛИ ЗА ВРЕМЕННО ЦИМЕНТИРАНЕ  
     
1. P-Cem - 25г база + 25 г катализатор - временен цимент без евгенол,  
  съдържащ калциев хидроксид и хидроксиапатит, W+P Dental, Германия 30.00
2. PreVISION Cem - 37 г еднокомпонентен временен цимент без евгенол - Хераус Кулцер 32.00
3. NETC - 60 г база + 20 г катализатор, временен цимент без евгенол - Меta-Biomed, Корея 28.00
     
  ВРЕМЕННИ ВЛОЖКИ  
     
1. Dent-a-Cav - 30 г - бял и розов - W+P Dental, Германия 7.00
2. Цитодур - 30 г / софт, хард / - Dorident, Австрия 9.00
3. Фермин - 40 г - Detax, Германия 12.00
4. Темпфил - 40 г - Меta-Biomed, Корея 6.00
     
  АМАЛГАМА  
     
1. Амалгама ANA - 30 г, Швеция 59.00
2. Амалгама ANA на капсули - 2 дози, Швеция 1.80
     
  ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ  
     
1. Zetaplus - комплект / солид, коректура, катализатор /, Zhermack, Италия 52.00
2. Zetaflow - комплект / солид, коректура, катализатор /, Zhermack, Италия 55.00
3. Коректура Oranwash L - Zhermack, Италия 17.00
4. Indurent gel - катализатор - Zhermack, Италия 15.00
     
  АЛГИНАТИ  
     
1. Кромопан - хроматичен, 453 г, Lascod, Италия  9.00
     
  СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМОСТ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ
     
1. Endo solution - 15 % ЕДТА - 50 мл, течност, Cerkamed, Полша 12.00
2. Endo-prep gel - 15 % ЕДТА - 5 мл, гел, Cerkamed, Полша  8.00
3. Endo-prep cream - 15 % ЕДТА - 5 мл, крем с карбиден окис, Cerkamed, Полша  12.00
4. Ендосолв Е - 13 мл, Septodont, Франция 0.00
5. Ендосолв Р - 13 мл, Septodont, Франция 0.00
6. Eucalyptol - за разтваряне на гутаперка, със силни антисептични свойства, 10 мл, Cerkamed, Полша  9.00
     
  СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ,   
  ПУЛПНА КАМЕРА И КАВИТЕТИ  
     
1. Pulp-X - паста за девитализация на зъбната пулпа - 7,5 г - Индия 22.00
2. Biopulp - 10 г прах - за реминализация на дентина; за лечение на пулпити; за временно  
  запълване на канала; постоянно запълване на канала на млечни зъби; Полша 15.00
3. Натриев хипохлорид - 2 %, 200 г, Cerkamed, Полша 6.00
4. Натриев хипохлорид - 5,25 %, 200 г, Cerkamed, Полша 6.00
5. Лимонена киселина - 40 %, 200 г, Cerkamed, Полша  12.00
6. Хлорхексидин глюконат - 2 %, 200 г течност, Cerkamed, Полша 12.00
7. Хлорхексидин гел - 2 %, 5 мл, Cerkamed, Полша 10.00
8. Тубулицид зелен - 100 мл, за почистване на кореновия канал и дентиновите тубули - Швеция 35.00
9. Тубулицид червен - 100 мл, за почистване и флуоризиране на кавитета - Швеция 32.00
10. Тубулицид син - 100 мл, за почистване на кавитета, без флуор - Швеция 32.00
11. Canal Clean - 45 мл течност за подсушаване на кореновия канал - Полша 11.00
12. Тимол - 10 г прах 2.00
13. Резорцин - 10 г прах 3.00
14. Йодоформ - 10 г прах 8.50
15. Анестезин - 10 г прах 2.00
     
  КАНАЛОПЪЛНЕЖНИ СРЕДСТВА  
     
1. Ендометазон - 14 г прах + 10 мл течност, Septodont, Франция 110.00
2. Ендометазон - 14 г прах, Septodont, Франция 65.00
3. Кортизомол - 25 г прах, Pierre Rolland, Франция 58.00
4. Форфенан - 20 г прах + 2х10 мл течност, Septodont, Франция 130.00
5. Resodent - 40 г прах + 2х25 мл течност - антисептична паста на резорцинформалинова основа, Русия 24.00
6. Adseal - сийлър на базата на смола - 13,5 г - Меta-Biomed, Корея 40.00
7. Tricredent - 15 г прах + 2х10 мл течност - рентгеноконтрастна паста на  
  трикрезолформалдехидна основа. За лечение и пулпити. Русия 16.00
8. Dorifill - 12 г прах + 5 мл течност - антисептична паста на базата на цинков окис и евгенол - Dorident, Австрия 35.00
9. Цинков окис - 50 г прах, Полша 7.00
10. Евгенол - 10 мл, Полша 7.00
     
  ПОСТЕКСТРАКЦИОННИ МЕДИКАМЕНТИ  
     
1. Стерилна, хемостатична желатинова гъба - 10х10х10мм - 24 бр., Италия 24.00
2. Alustat gel - 10 мл гел - 20% алуминиев хлорид с кръвоспиращо и противовъзпалително действие - Cerkamed, Полша 13.00
3. Alustat liquid - 10 г течност - 20% алуминиев хлорид с кръвоспиращо и противовъзпалително действие - Cerkamed, Полша 8.00
     
  РЕТРАКЦИОННИ КОНЦИ  
     
1. Рацестептин - 4 м, конец импрегниран, Septodont, Франция 46.00
2. Рацестептин - ретракционна течност, Septodont, Франция 46.00
3. Ретракционен конец - No.00 ; 0 ; 1, неимпрегниран, 300 см - Белгия  17.00
4. Ретракционен конец - No.00 ; 0, импрегниран, 300 см - Полша  28.00
     
  МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УСТНАТА КУХИНА  
     
1. Aquafluor - 5 мл флуориден лак (0,15% флуорид) за флуоризация и за лечение на чувствителни шийки - W+P dental, Германия  55.00
2. Смарт клийн - 5 мл шприца, антибактериален гел за венци - Detax, Германия 5.00
3. Glucosin gel - 2 мл шприца - гел за гингивални джобове - Cerkamed, Полша 6.00
     
  ПАСТИ ЗА ПОЛИРАНЕ НА КОМПОЗИТИ  
     
1. Полирна паста "Vision" - /ягода и лимон/, 160 г , W+P Dental, Германия 19.00
2. Полирна паста - 60 мл, червена, зелена, синя, Швеция 22.00
3. Полирна паста - 35 г - синя и червена, Полша 16.00
     
  ДЕЗИНФЕКТАНТИ  
     
1. Дезидент шпрей - 250 мл, Spofa Dental, Чехия 5.00
2. Дезидент шпрей - 700 мл, Spofa Dental, Чехия 10.00
3. Dental BB - 1 л готов разтвор за дезинфекция на дребен инструментариум, Borer Chemie, Швейцария 29.00
4. 50 FF - 1 л концентрат за дезинфекция на едър инструментариум, Borer Chemie, Швейцария 23.00
5. Sekusept Pulver Classic - 2 кг прах за едър инструментариум, Хенкел, Германия 52.00
6. Sekudrill - 2 л готов разтвор за дребен инструментариум, Хенкел, Германия 52.00
7. Skinman soft - 500 мл разтвор за ръце, Хенкел, Германия 12.00
8. Mikrozid AF liquid - 1 л разтвор за бърза дезинфекция на повърхности - Германия 15.00
9. Dentiro wipes - кърпички за дезинфекция - 120 бр., Швейцария 10.00
10. Asphalin - параформалдехидни таблетки - 10 бр., Германия 38.00
     
  ЗАЩИТНИ ОЧИЛА , ШЛЕМОВЕ И ХИРУРГИЧЕСКИ ДЕНТАЛНИ ЛУПИ  
     
1. Очила защитни - неизпотяеми - САЩ:  
  Модел " TRIX " 15.00
  Модел " SPHERE X " 15.00
  Модел " SUMMIT II " 15.00
  Модел " XENON " 15.00
  Модел " AVION " 15.00
  Модел " SYNC " 15.00
2. Очила защитни - модел " ELITE " -  със синя рамка 15.00
3. Очила защитни - модел " TNT " - със сини стъкла 15.00
4. Очила защитни за фотолампа - САЩ:  
  Модел " XENON " 15.00
  Модел " AVION " 15.00
5. Очила защитни за фотолампа - Франция 28.00
6. Очила защитни за фотолампа със спектрално покритие  55.00
7. Очила защитни за инфрачервена светлина - модел "SG-24IR2" - САЩ 20.00
8. Очила защитни за лазер с дължина на вълната 620-700 nm - САЩ 150.00
9. Очила защитни - бифокални - САЩ:  
  Модел " RX - 200 " - +1.0 Диоптър 25.00
  Модел " RX - 200 " - +1.5 Диоптър 25.00
  Модел " RX - 200 " - +2.0 Диоптър 25.00
  Модел " RX - 200 " - +2.5 Диоптър 25.00
  Модел " RX - 200 " - +3.0 Диоптър 25.00
10. Увеличителни оптични приставки с клипс - САЩ:  
  Модел 912 - 1.5 увеличение 55.00
  Модел 913 - 1.75 увеличение 55.00
  Модел 915 - 2.25 увеличение 55.00
11. Хирургични лупи "ErgonoptiX" / тип Галилей / монтирани върху защитни очила - Холандия
  с увеличение 2,5х , работно разстояние 420 mm 420.00
  с увеличение 3,0х , работно разстояние 420 mm 450.00
12. Хирургични лупи "ErgonoptiX" / тип Галилей / с клипс, с увеличение 2,5х - Холандия 360.00
13. Защитни шлемове - " Vista-Tec " ,  Полидентия, Швейцария  
  Комплект - 1 бр. рамка + 5 бр. шлема ( неизпотяеми ) 55.00
14. Защитни шлемове - Франция  
  Комплект - 2 бр. рамки + 20 бр. шлема ( неизпотяеми ) 45.00
15. Резервни шлемове - 1 бр., Франция  2.00
  ПОМОЩНО ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ  
     
  ОБОРУДВАНЕ  
     
1. Кутийка за автоклавиране на борери - Италия 15.00
2. Кутийка за автоклавиране на ендодонтски инструменти - Италия 30.00
3. Контейнер за автоклавиране на борери и ендодонтски инструменти - от неръждаема стомана, България 50.00
4. Кутии за автоклавиране на инструменти - Франция 8.00
5. Вана за дезинфекция на инструменти - 1,5 л - Италия 28.00
6. Кутия за автоклавиране на едър инструментариум - Италия 58.00
7. Инструмент за сваляне на мостове и коронки - с пружина, България 78.00
8. Стоматологична аптечка - комплект, България 65.00
9. Шишенце за стоматологична аптечка - различни цветове, България 10.00
10. Стоматологична опалова аптечка - комплект, Италия 99.00
11. Шишенце за стоматологична аптечка - различни цветове, Италия 12.00
12. Хаванче с пестик - България 12.00
13. " Петри " с прегради Ø100 mm - България 14.00
14. " Петри " с прегради Ø150 mm - България 17.00
15. " Петри " без прегради Ø150 mm - България 5.00
16. Вана с капак средна 200 х 130 х 55 mm - България 31.00
17. Вана с капак средна 200 х 100 х 50 mm ( стъклена ) - България 25.00
18. Плочка стъклена за разбъркване на обтуриращи материали - България 2.50
19. Спиртна лампа - керамична, България 15.00
20. Спиртна лампа - метална, Унгария 25.00
21. Спиртна лампа - стъклена, Италия 30.00
22. Памукодържател - метален, Унгария 22.00
23. Памукодържател - опалов, Италия 45.00
24. Дозатор за живак - България 8.00
25. Чаша за инструменти - България 4.00
26. Чаша за дезинфекция на инструменти - опалова, Италия 28.00
     
  СПРИНЦОВКИ  
     
1. Спринцовки 2 сс - Vitalis, 100 бр. - Германия 8.00
     
  СПРИНЦОВКА ЗА КАРПУЛА  
     
1. Спринцовка за карпула с аспирация - Otto Leibinger, Германия 85.00
2. Цитоджет за интралигаментарна анестезия - Henke, Германия 220.00
     
  ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКА  
     
1. Игла за спринцовка - ед. бр., 04х19, 05х25, 06х30 - Терумо 0.05
     
  ИГЛА ЗА КАРПУЛА  
     
1. Игла за карпула XL - ед.бр., 03х12, 03х16, 03х21, 03х25, 04х35 - Септодонт, Франция 0.18
2. Игла за карпула - ед.бр., 03х12, 03х16, 03х21, 03х25, 04х35 - Хераус Кулцер, Германия 0.15
     
  ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ И КОНЦИ  
     
1. Игла с конец - 45 см, коприна, 3-0, нерезурбируем - MANI,Япония 6.50
2. Игла с конец - 70 см, коприна, 3-0, 4-0, нерезурбируем - Alan, Белгия 3.50
3. Игла с конец - 70 см, 3-0, 4-0, резурбируем - Корея 4.00
4. Игла с конец - 70 см, 3-0, 4-0, полиестер зелен, нерезурбируем - Корея 2.50
5. Конци - 3/0 - полиамидни, 1 бр., България 1.40
6. Игли хирургични - 12 бр./оп. , TNI , Германия 12.00
     
  МАСКИ, РЪКАВИЦИ И ЛИГАВНИЦИ  
     
1. Маски с ластик - ед.бройки, трислойни, сини, зелени - Германия 0.20
2. Ръкавици латекс -  без талк / 100 бр., размери XS, S, M, L / - Zhermack, Италия 13.00
3. Ръкавици нитрилови - 100 бр., размери XS, S, M, L - Zhermack, Италия 15.00
4. Лигавник "Ексел" / 50 бр., хартия и найлон, различни цветове в опак./, Италия 6.50
5. Лигавник - 80 бр. ролка / зелен /, р-р 50 х 60 см - Alan, Белгия 15.00
     
  СЛЮНОСМУКАТЕЛИ  
     
1. Слюносмукатели - 100 бр., бели, сини, зелени, прозрачни - Италия 6.00
     
  САНИТАРИЯ  
     
1. Компреси марлени - 5/5, 100 бр. нестерилни - Медика, България 3.00
2. Лигнинови ролки - 250 гр., цветни - България 2.80
3. Лигнинови ролки - 250 гр., бели - Словения 4.50
4. Памучни ролки - 300 г, Франция 9.00
5. Памучни тупфери No.4 - кутия от 6 оп х 3 г - Белгия 27.00
     
  ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ  
     
1. Артикулационна хартия - 200 бр. ленти, синя - Германия 12.00
2. Артикулационна хартия - 200 бр. ленти, синьо-червени - Германия 12.00
3. Артикулационна хартия - 2 бр. тефтерчета, синьо-червени - Германия 21.00
4. Ленти целулоидни - ролка 15 м, ширина 8мм х 0,05мм - Полша 10.00
5. Ленти целулоидни - ролка 15 м, ширина 8мм х 0,036мм - Полша 10.00
6. Ленти целулоидни - ролка 15 м, ширина 10мм х 0,05мм - Полша 10.00
7. Ленти целулоидни "Directa" - 100 бр., права и извита, 8мм - Швеция 9.00
8. Лента метална - ролка - 0.05 х 6 мм х 1 м - Германия 3.50
9. Лента метална - ролка - 0.05 х 6 мм х 1 м, FKG, Швейцария 5.00
10. Матрици метални Айвори / 12 бр. в опак., No.1, 2 / - Германия 3.00
11. Матрици метални Tofflemire - извити / 12 бр. в опак. / - Германия 3.00
12. Коронки провизорни - 72 бр. в опак. / фронт, премолари, молари / - България 8.00
13. Коронки провизорни - 96 бр. в опак. асорти - България 9.00
14. Дървени клинчета - 100 бр. в опак., асорти - Бразилия 13.00
15. Дървени клинчета - 100 бр. в опак., сини - Италия 15.00
16. Дървени клинчета - 200 бр. в опак., розови - Италия 24.00
17. Дървени клинчета - 150 бр. в опак., асорти - Италия 27.00
18. Дървени клинчета - 200 бр. в опак., /бели-зелени/ асорти - Швеция 22.00
19. Светопроводящи клинчета - 100 бр. / различни размери /, Полша 14.00
20. Светопроводящи клинчета - прозрачни, 200 бр. файн и асорти - Италия 29.00
21. Матрицодържател тип Айвори - Германия 22.00
22. Матрицодържател тип Айвори - със странични ограничители, Германия 30.00
23. Матрицодържател Tofflemire - Германия 22.00
24. Лента диамантена за полиране - метална, средна и груба, ед. бр. - Едента, Швейцария 5.50
25. Лента абразивна за полиране - хартиена, средна и груба, ролка 10 м - Полидентия, Швейцария 27.00
26. Лента абразивна за полиране - хартиена, средна и груба, 100 бр. - Полша 14.00
27. Гуми за полиране на композити и глас-йономерни цименти - монтирани, ед. бр. - Кенда 2.00
28. Гуми за полиране без паста - монтирани, ед. бр. - Кенда 2.50
29. Гуми за полиране на керамика - монтирани, ед. бр. - Кенда 4.50
30. Гуми за полиране на композити и глас-йономерни цименти - 12 бр. комплект - Кенда 26.00
31. Гуми за полиране на композити и глас-йономерни цименти - 25 бр. комплект - Кенда 47.00
32. Гуми за полиране на композити - бели, монтирани, ед. бр. пламък, чашка и леща - Edenta, Швейцария 2.00
33. Гуми за полиране на композити - бели, немонтирани, ед. бр. - Едента 0.85
34. Мандрела за гуми - FKG, Швейцария 2.00
35. Четка за полиране - найлон, 10 бр. - Италия 10.00
36. Четка за полиране - найлон, ед. бр. - Германия 1.00
37. Четка за полиране - естествен косъм, ед. бр. - Германия 1.00
38. Дискове за полиране - ед.бр., средни и груби - Бразилия 0.50
39. Дискове за полиране - ед.бр., средни, груби и фини - 3М  0.65
40. Мандрела за дискове 13.00
41. Камък "Арканзас" - бели, за полиране на композити, турбинни - Edenta, Швейцария  3.00
42. Апликатори за бонд - 100 бр., бели и сини - Hager Werken, Германия 9.50
43. Четки за бонд - 100 бр. - Италия 7.00
     
  ЕНДОДОНТСКИ ИНСТРУМЕНТИ   
     
1. Разширители "Peeso" / No.1-4 / - FKG, Швейцария 18.00
2. Разширители "Peeso" / No.1-6 / - FKG, Швейцария 25.00
3. Разширители "Peeso" / No.1, 2, 3, 4 - ед.бр. / - FKG, Швейцария 4.50
4. Разширители "Gates" / No.1-6 / - FKG, Швейцария 25.00
5. Разширители "Gates" / No.1, 2, 3, 4 - ед.бр. / - FKG, Швейцария 4.50
6. Разширители машинни / 25 мм х 6 бр., No.15-40 / - FKG, Швейцария 17.00
7. Разширители машинни / 25 мм х 6 бр., No.06-10 / - FKG, Швейцария 17.00
8. Разширители машинни / 6 бр., бели, жълти, червени и асорти / - MANI 12.00
9. Разширители машинни за щифтове за изграждащи системи - Едента, Швейцария 8.00
10. К-пили - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 08-10 / - FKG, Швейцария 14.00
11. К-пили - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-25 / - FKG, Швейцария 14.00
12. К-пили - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 14.00
13. К-пили - с ергодръжка - Ni-Ti / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 26.00
14. К-пили "Edenta" -  25 мм х 6 бр. в опак., отделни цветове и асорти  10.00
15. К-пили "MANI" - 25 мм х 6 бр. в опак., отделни цветове и асорти 10.00
16. H-пили - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-25 / - FKG, Швейцария 13.00
17. H-пили - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 13.00
18. H-пили - с ергодръжка - Ni-Ti / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 26.00
19. H-пили "Edenta" -  25 мм х 6 бр. в опак., отделни цветове и асорти  10.00
20. H-пили "MANI" -  25 мм х 6 бр. в опак., отделни цветове и асорти  10.00
21. К-риймърс - с ергодръжка / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 13.00
22. К-риймърс - с ергодръжка - Ni-Ti / 25 мм х 6 бр. в опак., размер 15-40 / - FKG, Швейцария 26.00
23. К-риймърс "Edenta" -  25 мм х 6 бр. в опак., отделни цветове и асорти  10.00
24. Каналопълнители " Spring " / с пружинка /:  
  червени, сини, асорти - дължина 25 мм х 4 бр. в опаковка - FKG, Швейцария 13.00
25. Каналопълнители " Sensipaste " / без пружинка /:  
  червени, сини, асорти - дължина 25 мм х 4 бр. в опаковка - FKG, Швейцария 13.00
26. Каналопълнители " Edenta " / с пружинка /:  
  червени, сини, асорти - дължина 25 мм х 4 бр. в опаковка  12.00
27. Каналопълнители " Edenta " / с пружинка /:  
  червени, сини, асорти - дължина 21 мм х 4 бр. в опаковка  12.00
28. Каналопълнители "MANI" / с пружинка /:  
  червени, сини, асорти - дължина 25 мм х 4 бр. в опаковка  12.00
  червени, сини, асорти - дължина 21 мм х 4 бр. в опаковка  12.00
29. Нервекстрактори " Едента " - 6 бр. в опак., всички цветове и асорти - Edenta, Швейцария 5.00
31. Радикс щифтове титанови - 12 бр. в опак., различни размери - FKG, Швейцария 12.00
32. Радикс щифтове титанови - комплект / 120 бр. щифтове, 1 бр. ключ, 1 бр. отверка / - FKG, Швейцария 85.00
33. Радикс щифтове злато - 15 бр. в опак., S, M, L - Дентатус, Швеция 24.00
34. Щифт парапулпарен "Едента" злато / ед. бр., зелен, червен / - Едента, Швейцария 1.50
35. Щифт парапулпарен "Едента" титан / ед. бр., зелен, червен / - Едента, Швейцария 1.50
36. Щифт парапулпарен "Едента" - злато комплект / зелен и червен, 25 бр., разширител, държател / - Швейцария 55.00
37. Щифт парапулпарен "Едента" - титан комплект / зелен и червен, 25 бр., разширител, държател / - Швейцария 65.00
38. Щифт парапулпарен "Едента" - стоманени, комплект / зелен 0,5мм, 25 бр., разширител, държател / - Швейцария 35.00
39. Щифт парапулпарен "Едента" - стоманени, комплект / червен 0,6мм, 25 бр., разширител, държател / - Швейцария 35.00
40. Щифт парапулпарен "Едента" - стоманени, комплект / жълт 0,8мм, 25 бр., разширител, държател / - Швейцария 35.00
41. Разширител за парапулпарен щифт "Едента" / ед. бр., зелен, червен /  8.00
42. Щифт логанов / 25 бр., No.7,8,9,10,11,12,14 / - Метео, България 12.00
43. Щифт гутаперча / 120 бр., отделни цветове, асорти / - Корея 8.00
44. Щифт хартиен / 200 бр., отделни цветове, асорти / - Корея 7.00
45. Милерови игли - 12 бр. в опак. - MANI, Япония 6.00
     
  ИНСТРУМЕНТИ  
     
1. Сонда стоматологична - Otto Leibinger, Германия 6.00
2. Сонда стоматологична - Унгария 6.00
3. Сонда пародонтална CP-10 - Otto Leibinger, Германия 18.00
4. Сонда пародонтална WHO , Williams - Otto Leibinger, Германия 18.00
5. Пинсета стоматологична "Meriam" - Унгария 10.00
6. Пинсета стоматологична "Meriam" - Otto Leibinger, Германия 10.00
7. Пинсета стоматологична "Meriam" - Faulhaber, Германия 14.00
8. Пинсета анатомична - права, фина - Otto Leibinger, Германия 13.00
9. Пинсета анатомична - права, малка - Otto Leibinger, Германия 11.00
10. Пинсета анатомична - права, Semken - Otto Leibinger, Германия 19.00
11. Пинсета хирургическа - права, Semken - Otto Leibinger, Германия 19.00
12. Огледало стоматологично TOPvision - нормално No.4 и No.5 - Ханенкрат, Германия 1.50
13. Огледало стоматологично SEplus  - нормално No.4 и No.5 - Ханенкрат, Германия 1.80
14. Огледало стоматологично SEplus - увеличително - Ханенкрат, Германия 2.00
15. Огледало стоматологично "Rodium" - нормало No.4 и No.5 - Ханенкрат, Германия 2.50
16. Дръжка за огледало - олекотена - Ханенкрат, Германия 3.50
17. Дръжка за огледало - пластифицирана, синя, зелена, сива - Германия 6.50
18. Щопфер - обикновен, различни видове - Otto Leibinger, Германия 11.00
19. Щопфер за амалгама - моделажен No.150/34-29, Otto-Leibinger, Германия 19.00
20. Щопфер за амалгама - моделажен No.150/29-31, Otto-Leibinger, Германия 18.00
21. Щопфер за амалгама - моделажен No.150/B1, Otto-Leibinger, Германия 15.00
22. Щопфер за композити и глас-йономерни цименти - различни видове - Solingen, Германия 32.00
23. Щопфер за композити и глас-йономерни цименти - различни видове - Otto Leibinger, Германия 28.00
24. Шпатула за цимент - фина - Otto Leibinger, Германия 11.00
25. Шпатула "Heidemann" - Otto Leibinger, Германия 11.00
26. Обратен шпатул - различни видове - Otto Leibinger, Германия 11.00
27. Кюрета хирургична "Хемингуей" - извита - Otto Leibinger, Германия 22.00
28. Кюрета пародонтална Грейси , No.1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 - Otto Leibinger, Германия 24.00
29. Скалери - различни видове / тип Jaquette, Hygienist, Standard и др. / - Otto Leibinger, Германия 11.00
30. Скалер H6-H7 - универсален - Otto Leibinger, Германия 24.00
31. Елеватор "Bein" - прав, 2 мм - Otto Leibinger, Германия 28.00
32. Елеватор "Bein" - прав, 3 мм - Otto Leibinger, Германия 28.00
32. Елеватор "Bein" - прав, 4 мм - Otto Leibinger, Германия 28.00
33. Елеватор "Bein" - прав, 2 мм - Daniel Kurten, Германия 36.00
34. Елеватор "Bein" - прав, 3 мм - Daniel Kurten, Германия 36.00
35. Елеватор "Luxator" - Lindo Levian No.190/23 - 3,5мм - Otto Leibinger, Германия 38.00
36. Елеватор "Hylin" - прав, 3 мм - Otto Leibinger, Германия 28.00
37. Елеватор "Hylin" - ляв и десен - Otto Leibinger, Германия 28.00
38. Елеватор "Heidbrink" - двустранен No.192/02 - Otto Leibinger, Германия 36.00
39. Елеватор "Heidbrink" - едностранен No.192/06 - Otto Leibinger, Германия 36.00
40. Клещи стоматологични - различни видове - Медин, Чехия 32.00
41. Клещи стоматологични - различни видове - Otto Leibinger, Германия 55.00
42. Ножица за венец "Iris" - извита - Otto Leibinger, Германия  23.00
43. Ножица "Wagner" - права - Otto Leibinger, Германия  25.00
44. Ножица "Wagner" - извита - Otto Leibinger, Германия  25.00
45. Ножица "La Grange" - извита - Otto Leibinger, Германия  59.00
46. Ножица "Kelly" - извита No.220/1, 16 см, Otto Leibinger, Германия 35.00
47. Ножица "Goldman-Fox" - извита No.250/0, 13 см, Otto Leibinger, Германия 42.00
48. Ножица "Joseph" - извита No.235/4, 14,5 см, Otto Leibinger, Германия 35.00
49. Дръжка за скалпел / No.3 / - Otto Leibinger, Германия 9.00
50. Скалпел острие еднократен / No.11, 12, 15 / - Карл Мартин Солинген, Германия 0.40
51. Распатор "Williger" - Otto Leibinger, Германия 30.00
52. Распатор "Goldmanfox" - Otto Leibinger, Германия 48.00
53. Москито - право и извито - Otto Leibinger, Германия 26.00
54. Иглодържател "Mayo Hegar" - Otto Leibinger, Германия 35.00
55. Иглодържател "Mathieu" - Otto Leibinger, Германия 60.00
56. Иглодържател "Olsen Hegar" - Otto Leibinger, Германия 47.00
57. Дебеломер - Otto-Leibinger, Германия 45.00
     
  БОРЕРИ  
     
1. Борери за обратен н-к, стоманени, кръгли - Едента, Швейцария:  
  No.10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 - 6 бр. в опаковка 4.00
2. Борери за обратен н-к, твърдосплавни, кръгли - Едента, Швейцария:  
  No.10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 - единичен брой 4.00
3. Борери твърдосплавни - позлатени, ед.бр., тип "Акула" - САЩ 4.50
4. Борери твърдосплавни - позлатени, ед.бр., Едента, Швейцария 4.50
5. Борери твърдосплавни - ед.бр., Едента, Швейцария 3.50
6. Борери диамантени турбинни - ед. бр., различни видове - Едента, Швейцария 3.50
7. Борери диамантени за обратен н-к - ед. бр., различни видове - Едента, Швейцария 3.50
8. Борери диамантени турбинни - ед. бр., различни видове - за полиране, Едента, Швейцария 3.50
9. Борери диамантени турбинни - к-т 25 бр., Сет X - Едента, Швейцария 60.00
10. Борери диамантени турбинни - к-т 25 бр., Сет XI - Едента, Швейцария 60.00
11. Борери диамантени турбинни - к-т 20 бр.+ 5 бр. твърдосплавни, Сет "Special"- Едента, Швейцария 65.00
12. Четка месингова - за почистване на борчета - България 3.50
     
     
  АПАРАТУРА  
     
  Директен внос от "BIEN-AIR" - Швейцария  
     
1. Турбини "Bien-Air":  
  “EOLIA B”, с пластмасов куплунг, без светлина, пуш бутон, 3 отвора 450.00
  “Boralina + Unifix 3H”, без светлина, пуш бутон, 3 отвора  750.00
  “Bora L 3 SP”, със светлина, пуш бутон, с куплунг Unifix 4 отвора 1350.00
     
2. Микромотори "Bien-Air::  
  “MC2 40” – електрически, без светлина, с външно охлаждане  760.00
  “MC2 IR” – електрически, без светлина, с вътрешно охлаждане 1150.00
  “ISOLITE LK” – електрически, със светлина, с вътрешно охлаждане 1480.00
     
3. Наконечници "Bien-Air":  
  Наконечник обратен CA 1:1 , пуш бутон, без светлина 600.00
  Наконечник прав + обратен – комплект  1050.00
  Наконечник обратен CA 1:1 L, пуш бутон, със светлина 1240.00
  Наконечник обратен, повишаващ CA 1:5, пуш бутон, без светлина    1300.00
  Наконечник обратен, повишаващ CA 1:5 L, пуш бутон, със светлина    1480.00
  Наконечник обратен, понижаващ CA 10:1, пуш бутон, без светлина 1180.00
  Наконечник обратен, понижаващ CA 10:1 L, пуш бутон, със светлина 1480.00
     
  Резервни части от "Bien-Air":  
     
1. Резервна крушка за турбина със светлина                                                     35.00
2. Резервна крушка за микромотор със светлина                                              35.00
3. Резервни "О-рингове" за турбина и наконечник 2.50
4. Захранваща платка "Bien-Air" - за турбина със светлина  320.00
5. Шлаух за турбина без светлина 180.00
6. Шлаух за турбина със светлина 180.00
7. Шлаух за микромотор със и без светлина 240.00
8. Четка за микромотор - 2 бр. комплект  
9. Ротор за турбина "Bora L" - с керамични лагери 490.00
10. Ротор за турбина "Boralina"  380.00
     
  МАСЛА ЗА ТУРБИНИ  
     
1. Масло “W & H”  – 400 мл - Германия 45.00
     
     
  Директен внос от "DCI" - САЩ:  
     
1. Ръкохватка вода/въздух "DCI" с шлаух 130.00
2. Резервен кит за ръкохватка "DCI" 12.00
3. Шлаухи за вода и въздух - "DCI" / метър / - Ø 6 мм, син и зелен 2.50
4. Шлаух за турбина "DCI" / метър / - 2 отвора, черен 2.80
5. Шлаух за турбина "DCI" / метър / - борден, сив и черен 5.00
     
  РЕЗЕРВНИ КРУШКИ  
     
  За фотолампи:  
     
1. Крушки 12V / 75W - OSRAM 35.00
2. Крушки 14V / 35W - PHILIPS 45.00
3. Крушки 10V / 52W - PHILIPS 40.00
4. Крушки 12V / 75W , No.14552 - PHILIPS 40.00
5. Крушки 12V / 100W - OSRAM 45.00
6. Крушки 15V / 150W - OSRAM 30.00
7. Крушки 24V / 200W - PHILIPS 45.00
8. Крушки 24V / 250W - PHILIPS 45.00
     
  За юнити:  
     
1. Крушки 24V / 150W - OSRAM 6.00
2. Крушки 24V / 150W - с цокъл - OSRAM 30.00
3. Крушки 24V / 100W - OSRAM 25.00
4. Крушки 12V / 55W , H3 - OSRAM 5.00
     
     
  АКСЕСОАРИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
     
1. Часовник - стенен с форма зъб - бял, жълт, червен, син, зелен 15.00
2. Огледало - настолно , за пациента 10.00
3. Чаша за чай - керамична с картинка зъбче 8.00
4. Клип за бележки - зъбче 10.00
     
     
  ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ  
     
  Производство на различни видове фиброоптични световоди за фотополимеризиращи 
  лампи, лазери и други апарати.  
     
1. Световод - фиброоптичен, различни видове 45.00
     
     
  СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ  
     
  Фирмата е специализирана в сервиз на фотополимеризиращи лампи.  
 
 
  © Copyright 2007 Vigotek. All Rights Reserved. Design by 3Ton