Добре дошли!


Стоматологични
материали
Инструменти

Ендодонтски
инструменти

Помощно
оборудване и
консумативи

Борери

Защитни очила
и шлемове

Апаратура
 


Сервизна дейност

   

 

Фирмата “VIGOTEK” е специализирана в сервиз на фотополимеризиращи лампи, световоди, оптични елементи, електроника. Фирмата извършва сервиз на турбини и наконечници “BIEN-AIR”.

   
 
 
  © Copyright 2007 Vigotek. All Rights Reserved. Design by 3Ton