Menu
Your Cart

Производство

Фирмата „VIGOTEK” е специализирана в производство на фиброоптични световоди, оптични модули и елементи за стоматологични фотополимеризиращи лампи, а така също и различни терапевтични лазери.

Тя има сериозен принос в развитието на влакнестата оптика в България.

Разполага със собствена производствена технологична база. 

Партнира с много западно-европейски производители на дентална апаратура и лазери.